Жоспарлау

Колледжде көптілді білім беруді енгізу және жүзеге асыру бойынша 2018-2022 жылдарға арналған бағдарлама

Жүктеу

2018-2019 оқу жылына көптілді білім беруді енгізу және жүзеге асыру бойынша жұмыс жоспары

Жүктеу

"Инновациялық Еуразия Университетінің Жоғары колледжі" ЖШС-де көптілді білім беруді енгізу және жүзеге асыру бойынша 2019-2020 оқу жылына арналған жоспар

Жүктеу

 

 

Инновациялық Еуразия университетінің жоғары колледжі

 

 

 Бекітемін
«Инновациялық Еуразия
университетінің жоғары
колледжі» ЖШС
директоры
____________Ш.А. Таженов
«_____»____________2019 ж

 

 

 

 

 

 

 

«Инновациялық Еуразия Университетінің жоғары колледжі» ЖШС-нде көптілді білім беруді енгізу және іске асырудың

2019-2020 жылы жоспары

 

р/р

№ п/п

n/n

Бағыт

Направление

Direction

 

Іс-шаралар

Мероприятия 

Events

Жауапты орындаушылар

Ответственные исполнители

In charge of  implementations

Күтілу нысаны

Форма завершения

Completion  form

Қыркүйек /Сентябрь/ September

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizational work

 

Бағдарламаны іске
асырудың жаңа
кезеңінде жұмыс
тобының
жұмысын ұйымдастыру

Директор

Жұмыс кеңесі

Колледжде
көптілді білім
беруді енгізу
және жүзеге
асыру бойынша
2019-2020 жылдарға
арналған жұмыс
жоспарын бекіту

Директор

Колледждің  жұмыс жоспары

 

 

Колледжде
көптілді білім
беруді енгізу
және жүзеге
асыру бойынша
шығармашылық
топтың жұмысын
ұйымдастыру.
Ағымдағы жылға
арналған жұмыс
жоспарын бекіту

 

Директордың ОІ жөніндегі орынбасары, әдіскер

Шығармашылық топтың жұмыс жоспары, хаттамасы

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Колледж сайтында
"Көптілді білім беру"
қосымша бетін толтыру

Директордың ИҚЖ орынбасары

Колледж сайты

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Events with students

Қазақстан халықтарының
тілдері күніне
арналған
апталықты өткізу

Директордың ТЖ бойынша орынбасары , ағылшын тілдерінің ЦӘК

Сценарийлер, әзірлемелер, фото есеп

4.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге арналған іс-шаралар

Мероприятия для ИПР

Events for engineering and pedagogical staff

Колледжде 
көптілді білім 
беруді енгізу
және жүзеге 
асыру мәселесі
бойынша 
отырыс өткізу

Директордың ОІ жөніндегі орынбасары. әдіскер

№1 хаттама

 

Қазан / Октябрь/ October

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizational work

 

Колледжде көптілді
білім беруді
дамыту бойынша
құжаттарды ресімдеу

Әдіскер, ағылшын тілдерінің ЦӘК

«Колледжде көптілді білім беруді енгізу және жүзеге асыру»папкасы

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Колледж сайтында
"көптілді білім беру"
қойындысын жаңарту

Директордың ИҚЖ орынбасары, 

Әдіскер

Колледж сайты

«Колледжде көптілді білім
беруді енгізу
және жүзеге асыру» атты 
ақпараттық
стендін
дайындау

Әдіскер

Стенд үлгісін таныстыру

«Көптілді білім беру» 
атты 
жарияланымдар дайындау

ағылшын тілдерінің ЦӘК

Жарияланымдар

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Events with students

1 курс студенттері
арасында кіріс 
тестілеуін өткізу

Ағылшын тілі оқытушылары

Талдау, анықтама

1 курс студенттері
үшін ағылшын
тілі бойынша
қосымша сабақтар
ұйымдастыру

Ағылшын тілі оқытушылары

 

Қосымша сабақтар кестесі

2-4 курс
студенттері үшін
пәндік-тілдік үйірмелер
жұмысын ұйымдастыру

Ағылшын және қазақ тілдерінің оқытушылары

Үйірмелердің жұмыс кестесі

Колледж
сайтында қазақ,
орыс және ағылшын
тілдерінде барлық
жарияланымдарды рәсімдеу

Әдіскер, ағылшын және қазақ тілдері бойынша жауапты редакторлар, ЦӘК

Аударымдар

 

 

 

Қараша /Ноябрь/ November

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizational work

 

Ағылшын тілі
бойынша біліктілік
деңгейін арттыру
курстарын
ұйымдастыру
бойынша жұмыс

Әдіскер  

Курстар бойынша ақпарат

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Мамандықтар шеңберінде
пәндер бойынша
терминологиялық
сөздіктер (глоссарий)
дайындау бойынша
жұмысты жалғастыру

Арнайы пәндер оқытушылары

Пәндер бойынша терминологиялық сөздіктерді (глоссарий) дайындау бойынша материалдар

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Events with students

Халықаралық стандарттарға
сәйкес тілдік
деңгейлер
бойынша студенттердің
деректер
базасын құру

ағылшын тілдерінің ЦӘК

Халықаралық және стандарттарға сәйкес тілдік деңгейлер бойынша студенттердің деректер базасы

1курс
студенттерімен
қосымша сабақтар
өткізу

Ағылшын және қазақ тілдерінің оқытушылары

Қосымша сабақтар журналы

2-4 курс студенттері
үшін пәндік-тілдік
үйірмелер өткізу

Ағылшын және қазақ тілдері үйірмелерінің жетекшілері

Жұмыс жоспары

4.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге арналған іс-шаралар

Мероприятия для ИПР

Events for engineering and pedagogical staff

Халықаралық 
стандарттарға 
сәйкес тілдік 
деңгейлер
бойынша
оқытушылардың 
деректер базасын
құру жөніндегі 
жұмысты  жалғастыру

 

Әдіскер, ағылшын тілдерінің ЦӘК

Халықаралық және стандарттарға сәйкес тілдік деңгейлер бойынша ИПҚ деректер базасы

 Желтоқсан /Декабрь/ December

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizational work

 

Ағылшын тілі бойынша
біліктілік деңгейін

арттыру
курстарын
ұйымдастыру
бойынша жұмыс

Әдіскер

Курстар бойынша ақпарат

 

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Қала оқушылары мен
студенттерүшін тіл
курстарын
ашу бойынша
жұмысты ұйымдастыру

Әдіскер, ағылшын тілдерінің ЦӘК

Қала мектептері бойынша курстар туралы ақпарат

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Events with students

1курс студенттерімен
қосымша
сабақтар өткізу

Ағылшын және қазақ тілдерінің оқытушылары

Қосымша сабақтар журналы

2-4 курс студенттері
үшін пәндік-тілдік
үйірмелер өткізу

Ағылшын және қазақ тілдері үйірмелерінің жетекшілері

Жұмыс жоспары

4.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге арналған іс-шаралар

Мероприятия для ИПР

Events for engineering and pedagogical staff

Көптілді білім 
беруді енгізу
және жүзеге
асыру бойынша 
шығармашылық 
топтың отырысы

Шығармашылық топтың жетекшісі

№2 хаттама  

Колледжде көптілді
білім беруді енгізу

және жүзеге асыру
мәселесі бойынша
отырыс өткізу

Директордың ОІ жөніндегі орынбасары, әдіскер 

 

 

№2 хаттама  

 

 

 

 

 

 

 

Қаңтар /Январь/ January

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizational work

 

«Колледжде көптілді
білім беруді енгізу және
жүзеге асыру» 
стендін құру

Әдіскер, ағылшын тілдерінің ЦӘК

Стенд

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

«Педагогикалық
альманах»
журналында
мақала жариялау

Талапкерлерге арналған қазақ, ағылшын

және орыс тілдері
бойынша тест әзірлеу,

2020ж

Әдіскер, тіл пәндерінің оқытушылары

 

 

Әдіскер, тіл пәндерінің оқытушылары

 «Педагогикалық  альманах» журналы

 

 

тесттер

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Events with students

1курс студенттерімен
қосымша сабақтар өткізу

Ағылшын және қазақ тілдерінің оқытушылары

Қосымша сабақтар журналы

2-4 курс студенттері
үшін пәндік-тілдік
үйірмелер өткізу

Ағылшын және қазақ тілдері үйірмелерінің жетекшілері

Жұмыс жоспары

Ақпан /Февраль/ February

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizational work

 

«Колледжде көптілді
білім беруді енгізу және
жүзеге асыру» 
стендін жаңарту

Әдіскер,ЦӘК, тіл пәндерінің оқытушылары

Стенд

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Колледж сайтында
мақалалар жариялау

Әдіскер, тіл пәндерінің оқытушылары

Колледж сайты

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Events with students

1 курс студенттерімен
қосымша сабақтар өткізу

Ағылшын және қазақ тілдерінің оқытушылары

Қосымша сабақтар журналы

2-4 курс студенттері
үшін пәндік-тілдік
үйірмелер өткізу

Ағылшын және қазақ тілдері үйірмелерінің жетекшілері

Жұмыс жоспары

Шет тілдер апталығы
аясында
іс-шаралар өткізу

Шет тілі ЦӘК

Апта жоспары, іс-шаралар әзірлеу, фотоесеп

4.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге арналған іс-шаралар

Мероприятия для ИПР

Events for engineering and pedagogical staff

Көптілді білім 
беруді енгізу 
және жүзеге

асыру бойынша 
шығармашылық 
топтың отырысы

Шығармашылық топтың жетекшісі

 

Көптілді білім беру
және тәрбиелеу
бойынша семинар

Әдіскер, тіл пәндерінің оқытушылары

Семинар  материалы

Наурыз /Март / March

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizational work

 

«Колледжде көптілді
білім беруді енгізу

және жүзеге асыру» 
стендін жаңарту

Әдіскер,ЦӘК,  тіл пәндерінің оқытушылары

Стенд

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Колледж сайтында
мақалалар жариялау

Әдіскер, тіл пәндерінің оқытушылары

Колледж сайты

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Events with students

1курс студенттерімен
қосымша сабақтар өткізу

Ағылшын және қазақ тілдерінің оқытушылары

Қосымша сабақтар журналы

2-4 курс студенттері
үшін пәндік-тілдік
үйірмелер өткізу

Ағылшын және қазақ тілдері үйірмелерінің жетекшілері

Жұмыс жоспары

 

 

Қазақ тілі мен әдебиеті
апталығы аясында
іс-шаралар өткізу

Қазақ тілі мен әдебиеті ЦӘК

Апта жоспары, іс-шаралар әзірлеу, фотоесеп

4.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге арналған іс-шаралар

Мероприятия для ИПР

Events for engineering and pedagogical staff

Көптілді білім 
беруді енгізу 
және жүзеге

асыру бойынша 
шығармашылық 
топтың отырысы

Шығармашылық топтың жетекшісі

№3 хаттама

Колледжде көптілді
білім беруді енгізу
және жүзеге асыру
мәселесі бойынша
отырыс өткізу

Директордың ОІ жөніндегі орынбасары, әдіскер 

 

 

 №3 хаттама

 

 

 

 

Сәуiр /Апрель/ April

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizational work

«Колледжде көптілді
білім беруді енгізу

және жүзеге асыру»
стендін жаңарту

Әдіскер,ЦӘК, тіл пәндерінің оқытушылары

Стенд

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Колледж сайтында
мақалалар жариялау

Әдіскер, тіл пәндерінің оқытушылары

Колледж сайты

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Events with students

1 курс студенттерімен
қосымша сабақтар өткізу

Ағылшын және қазақ тілдерінің оқытушылары

Қосымша сабақтар журналы

2-4 курс студенттері
үшін пәндік-тілдік
үйірмелер өткізу

Ағылшын және қазақ тілдері үйірмелерінің жетекшілері

Жұмыс жоспары

Облыстық көптілді
олимпиадаға қатысу

Ағылшын және қазақ тілдерінің оқытушылары

Сертификаттар  

Колледж
бөлімшелерінің
оқытушылары
арасында "Полиглот"
байқауына
қатысушыларды
дайындау бойынша

жұмыстарды
ұйымдастыру

Әдіскер, тіл пәндерінің оқытушылары

 Конкурс туралы ереже

 Мамыр/Май/ May

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizational work

 

«Колледжде көптілді
білім беруді енгізу
және жүзеге асыру» 
стендін жаңарту

Әдіскер,ЦӘК, тіл пәндерінің оқытушылары

Стенд

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Колледж сайтында
мақалалар жариялау

Әдіскер, тіл пәндерінің оқытушылары

Колледж сайты

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Events with students

1курс студенттерімен
қосымша сабақтар өткізу

Ағылшын және қазақ тілдерінің оқытушылары

Қосымша сабақтар журналы

2-4 курс студенттері
үшін пәндік-тілдік
үйірмелер өткізу

Ағылшын және қазақ тілдері үйірмелерінің жетекшілері

Жұмыс жоспары

4.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге арналған іс-шаралар

Мероприятия для ИПР

Events for engineering and pedagogical staff

Колледж 
бөлімшелерінің 
оқытушылары

арасында 
"Полиглот" конкурсын өткізу

Әдіскер,ЦӘК, тіл пәндерінің оқытушылары

Ереже, сценарий, фотоесеп

Көптілді білім
беруді енгізу
және іске
асыру бойынша
шығармашылық
топтың есеп беру
отырысы

Шығармашылық топтың жетекшісі

№ 4 хаттама

Маусым /Июнь/ June

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizational work

 

«Колледжде көптілді
білім беруді енгізу

және жүзеге асыру»
стендін жаңарту

Әдіскер,ЦӘК, тіл пәндерінің оқытушылары

Стенд

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Колледж сайтында
мақала жариялау

Әдіскер, тіл пәндерінің оқытушылары

Колледж сайты

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Events with students

2-4 курс студенттері
үшін пәндік-тілдік

үйірмелердің есеп беру
сабақтарын өткізу

Ағылшын және қазақ тілдері үйірмелерінің жетекшілері

Фотоесеп

4.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге арналған іс-шаралар

Мероприятия для ИПР

Events for engineering and pedagogical staff

Мамандық 
шеңберінде 
арнайы пәндер

бойынша 
терминологиялық 
сөздік (глоссарий)
шығару

Арнайы пәндер оқытушылары

Арнайы пәндер бойынша терминологиялық сөздіктер (глоссарий) презентациясы

Колледжде
көптілді білім
беруді енгізу
және жүзеге
асыру мәселесі
бойынша есепті
отырыс өткізу

 Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, әдіскер, тілдер пәндерінің ЦӘК

 

 

 

№ 4 хаттама

 

 

 

 

a

 

р/р

№ п/п

n/n

Бағыт

Направление

Direction

 

Іс-шаралар

Мероприятия

Events

Жауапты орындаушылар

Ответственные исполнители

In charge of  implementations

Күтілу нысаны

Форма завершения

Completion  form

Қыркүйек /Сентябрь/ September

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizationalwork

 

Организация работы рабочей группы на новом этапе реализации программы

Директор

Рабочее совещание

Утверждение плана работы по внедрению и реализации полиязычного образования в колледже на 2019-2020гг

Директор

 

 

план работы колледжа

 

 

Организация работы творческой группы по внедрению и реализации полиязычного образования в колледже. Утверждение плана работы на текущий год

Зам.директора по УР, методист

Протокол, план работы творческой группы

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Пополнение материалами вкладки «Полиязычное образование» на сайте колледжа

Зам.директора по ИнД

Сайт колледжа

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Eventswithstudents

Проведение недели посвященной Дню языков народов Казахстана

Зам.директора по ВР, ПЦК иностранных языков

Сценарии, разработки, фото отчет

4.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге арналған іс-шаралар

МероприятиядляИПР

Events for engineering and pedagogical staff

Проведение заседания по вопросу внедрения и реализации полиязычного образования в колледже

Зам.директора по УР, методист

Протокол №1

 

Қазан / Октябрь/ October

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizationalwork

 

Оформление документации по развитию полиязычного образования в колледже

Методист, ПЦК иностранных языков

Папка «Внедрение и реализация полиязычного образования в колледже»

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Обновление вкладки «Полиязычное образование» на сайте колледжа

Зам.директора по ИнД, методист

Сайт колледжа

Подготовка информационного стенда «Внедрение и реализация полиязычного образования в колледже»

 

Методист

Презентация шаблона стенда

Подготовка публикаций на тему «Полиязычное образование»

ПЦК иностранных языков

Публикации

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Eventswithstudents

Проведение  входного тестирования среди студентов 1 курса

Преподаватели английского языка

Анализ, справка

Организация дополнительных занятий по английскому языку для студентов 1 курса

Преподаватели английского языка

График дополнительных занятий

Организация работы предметно-языковых кружков для студентов 2-4 курсов

Преподаватели, английского и казахского языков

График работы кружков

Оформление всех публикаций на сайте колледжа на казахском, русском и английском языках

Методист, ответственные редакторы по английскому и казахскому языков, ЦМК

Переводы

 

 

 

Қараша /Ноябрь/ November

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizationalwork

 

Работа по организации курсов повышения уровня квалификации по английскому языку

Методист

Информация по курсам

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Продолжение работы по подготовке терминологических словарей (глоссария) по дисциплинам в рамках специальностей

Преподаватели специальных дисциплин

Материалы по подготовке терминологических словарей (глоссария) по дисциплинам

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Eventswithstudents

Создание базы данных студентов по языковым уровням в соответствии с международными стандартами

 

ПЦК иностранных языков

База  данных студентов по языковым уровням в соответствии с международным и стандартами

Проведение дополнительных занятий со студентами 1 курса

 

Преподаватели английского и казахского языков

Журнал дополнитель-

ных занятий

Проведение предметно-языковых кружков для студентов 2-4 курсов

Руководители кружков  английского и казахского языков

План работы

4.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге арналған іс-шаралар

МероприятиядляИПР

Events for engineering and pedagogical staff

Продолжение работы по созданию базы данных преподавателей по языковым уровням в соответствии с международными стандартами

 

Методист, ПЦК иностранных языков

База  данных ИПР по языковым уровням в соответствии с международным и стандартами

 Желтоқсан /Декабрь/ December

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizationalwork

 

Работа по организации курсов повышения уровня квалификации по английскому языку

Методист

Информация по курсам

 

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Организация работы по открытию языковых курсов для школьников города и студентов

ПЦК иностранных языков

Информация по курсам по школам города

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Eventswithstudents

Проведение дополнительных занятий со студентами 1 курса

Преподаватели английского и казахского языков

Журнал дополнительных занятий

Проведение предметно-языковых кружков для студентов 2-4 курсов

Руководители кружков  английского и казахского языков

План работы

4.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге арналған іс-шаралар

МероприятиядляИПР

Events for engineering and pedagogical staff

Заседание творческой группы по внедрению и реализации полиязычного образования

Руководитель творческой группы

Протокол №2

Проведение заседания по вопросу внедрения и реализации полиязычного образования в колледже

 

Зам.директора по УР, методист

 

 

 

 

 

 

Протокол №2

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаңтар /Январь/ January

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizationalwork

 

Создание стенда «Внедрение и реализация полиязычного образования в колледже»

Методист, ПЦК иностранных языков

Стенд

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Публикация статей в журнале «Педагогический альманах»

 

Разработка тестов по казахскому, английскому и русскому языков для абитуриентов

2020г

Методист, преподаватели языковых дисциплин

 

Методист, преподаватели языковых дисциплин

Журнал «Педагогический альманах»

 

 

тесты

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Eventswithstudents

Проведение дополнительных занятий со студентами 1 курса

Преподаватели английского и казахского языков

Журнал дополнительных занятий

Проведение предметно-языковых кружков для студентов 2-4 курсов

Руководители кружков  английского и казахского языков

План работы

Ақпан /Февраль/ February

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizationalwork

 

Обновление стенда «Внедрение и реализация полиязычного образования в колледже»

Методист, ПЦК иностранных языков

Стенд

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Публикация статей на сайте колледжа

Методист, преподаватели языковых дисциплин

Сайт колледжа

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Eventswithstudents

Проведение дополнительных занятий со студентами 1 курса

Преподаватели английского и казахского языков

Журнал дополнительных занятий

Проведение предметно-языковых кружков для студентов 2-4 курсов

Руководители кружков  английского и казахского языков

План работы

Проведение мероприятий в рамках недели иностранных языков

ПЦК иностранного языка

План недели, разработки мероприятий, фотоотчет

4.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге арналған іс-шаралар

МероприятиядляИПР

Events for engineering and pedagogical staff

Заседание творческой группы по внедрению и реализации полиязычного образования

Руководитель творческой группы

 

Семинар по полиязычному образованию и воспитанию

Методист, преподаватели языковых дисциплин

Материалы семинара

Наурыз /Март / March

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizationalwork

 

Обновление стенда «Внедрение и реализация полиязычного образования в колледже»

Методист, ПЦК языковых дисциплин

Стенд

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Публикация статей на сайте колледжа

Методист, преподаватели языковых дисциплин

Сайт колледжа

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Eventswithstudents

Проведение дополнительных занятий со студентами 1 курса

Преподаватели английского и казахского языков

Журнал дополнительных занятий

Проведение предметно-языковых кружков для студентов 2-4 курсов

Руководители кружков  английского и казахского языков

План работы

 

 

Проведение мероприятий в рамках недели казахского языка и литературы

ПЦК казахского языка и литературы

План недели, разработки мероприятий, фотоотчет

4.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге арналған іс-шаралар

МероприятиядляИПР

Events for engineering and pedagogical staff

Заседание творческой группы по внедрению и реализации полиязычного образования

Руководитель творческой группы

Протокол №3

Проведение заседания по вопросу внедрения и реализации полиязычного образования в колледже

Зам.директора по УР, методист

 

 

Протокол №3

 

 

 

 

Сәуiр /Апрель/ April

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizationalwork

 

Обновление стенда «Внедрение и реализация полиязычного образования в колледже»

Методист, ПЦК языковых дисциплин

Стенд

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Публикация статей на сайте колледжа

Методист, преподаватели языковых дисциплин

Сайт колледжа

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Eventswithstudents

Проведение дополнительных занятий со студентами 1 курса

Преподаватели английского и казахского языков

Журнал дополнительных занятий

Проведение предметно-языковых кружков для студентов 2-4 курсов

Руководители кружков  английского и казахского языков

План работы

Участие в областной полиязычной олимпиаде

Преподаватели английского и казахского, русского  языков

сертификаты

Организация работы по подготовке участников конкурса «Полиглот» среди преподавателей отделений колледжа

Методист, преподаватели языковых дисциплин

 Положение о конкурсе

 Мамыр/Май/ May

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizationalwork

 

Обновление стенда «Внедрение и реализация полиязычного образования в колледже»

Методист, ПЦК языковых дисциплин

Стенд

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Публикация статей на сайте колледжа

Методист, преподаватели языковых дисциплин

Сайт колледжа

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Eventswithstudents

Проведение дополнительных занятий со студентами 1 курса

Преподаватели английского и казахского языков

Журнал дополнительных занятий

Проведение предметно-языковых кружков для студентов 2-4 курсов

Руководители кружков  английского и казахского языков

План работы

4.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге арналған іс-шаралар

МероприятиядляИПР

Events for engineering and pedagogical staff

Проведение конкурса «Полиглот» среди преподавателей отделений колледжа

Методист, ПЦК языковых дисциплин

Положение, сценарий, фотоотчет

Отчетное заседание творческой группы по внедрению и реализации полиязычного образования

Руководитель творческой группы

Протокол № 4

Маусым /Июнь/ June

1

Ұйымдастырушылық жұмысы

Организационная работа

Organizationalwork

 

Обновление стенда «Внедрение и реализация полиязычного образования в колледже»

Методист, ПЦК языковых дисциплин

Стенд

2.

Ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс

Информационно-разъяснительная работа

Informative and explanatory work

Публикация статьи на сайте колледжа

Методист, преподаватели языковых дисциплин

Сайт колледжа

3.

Студенттермен өткізілетін іс-шаралар

Мероприятия со студентами

Eventswithstudents

Проведение отчетных занятий предметно-языковых кружков для студентов 2-4 курсов

Руководители кружков  английского и казахского языков

Фотоотчет

4.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге арналған іс-шаралар

МероприятиядляИПР

Events for engineering and pedagogical staff

Выпуск терминологичес

кого словаря (глоссария) по специальным дисциплинам в рамках специальности

Преподаватели специальных дисциплин

Презентация терминологического словарей (глоссария) по специальным дисциплинам

Проведение отчетного заседания по вопросу внедрения и реализации полиязычного образования в колледже

 Зам.директора по УР, методист, ПЦК языковых дисциплин

 

 

 

Протокол № 4

 

 

 

 

ИнЕУ 

Талапкерге 

Студентке 

Түлекке 

Оқытушыға 

Ата-анаға 


« Шілде 2020 »
Ду Сей Сә Бе Жұ Сен Же
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Қазір 323 қонақ және бір тіркелген қолданушы сайтта отыр

 


 
Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Павлодар облысы әкімдігінің сайты Мемлекеттік портал Павлодар облысының Білім беру басқармасы ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Жолдауы.  «Қазақстан-2050» СТРАТЕГИЯСЫ Мемлекеттік рәміздер ЭКСПО Астана 2017 Серпін Рұхани Жаңғыру G-Global Электрондық еңбек биржасы Болашаққа көзқарас
 
© 2020 ИнЕУ. Барлық құқықтары қорғалған.

140003, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Ломов көш. 45, +7(7182)67-30-70, +7(7182)67-30-50

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f10770 #180413192931